แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ
dc.date.accessioned2017-02-20T02:02:11Z
dc.date.available2017-02-20T02:02:11Z
dc.date.issued2546
dc.identifier.citationวารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 32 ฉบับที่ 127 หน้า 7-13th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5368
dc.description.abstractการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอินไควรีนั้น ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยการสืบค้นหาข้อมูลที่เกิดจากความคิดของตัวเองและของกลุ่ม จากการคิดก่อให้เกิดข้อสงสัย นำไปสู่การทดลองเพื่อหาคำตอบth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleลูกโซ่ของการเรียนรู้กระบวนการอินไควรีth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย