แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม
dc.date.accessioned2017-02-15T04:00:21Z
dc.date.available2017-02-15T04:00:21Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.citationวารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 32 ฉบับที่ 128 หน้า 18-22th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5351
dc.description.abstractปัญหาในการเพาะปลูกพืชของประเทศที่ได้ผลผลิตน้อย ปัจจัยหนึ่งในการเจริญเติบโตของพืชคือ สมบัติทางเคมีของดิน ดินบางชนิดเป็นดินกรด บางชนิดเป็นดินด่าง ซึ่งเป็นดินที่เป็นปัญหาในการเพาะปลูกอย่างมากth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleสนุกกับกิจกรรม GLOBE ตอน การวัดค่าปฏิกิริยาดินth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย