แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorทัศนีย์ บุญเติม
dc.date.accessioned2015-11-15T13:08:16Z
dc.date.available2015-11-15T13:08:16Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 36 ฉบับที่ 153 หน้า 70-72th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/534
dc.description.abstractเนื้อหาต่อไปนี้ เก็บความจากงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จัดทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากสถาวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/299
dc.titleองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย