แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T10:52:54Z
dc.date.available2015-11-11T10:52:54Z
dc.date.issued2529
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/0007
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/51
dc.description.abstractหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 มีเนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข การบวกลบจำนวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง การชั่ง ทบทวนการคูณและการหาร เวลา การตวง การคูณและการหาร รูปเรขาคณิต การวัดความยาว เศษส่วน เงินและการบันทึก การบวกลบจำนวนที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 10,000 รูปสมมาตร การคูณและการหาร จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี มุมth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาปีที่ 3th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย