แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorภัทราวุธ พุสิงห์
dc.date.accessioned2015-11-15T11:44:51Z
dc.date.available2015-11-15T11:44:51Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 36 ฉบับที่ 152 หน้า 73-75th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/509
dc.description.abstractเพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิตและเพื่อประโยชน์สุขของปวงอาณาประชาราษฎร์ยั่งยืน ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ยกย่อง และประจักษ์ชัดแก่ทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาและรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณจากสถาบันและองค์การต่าง ๆ เป้นจำนวนมากth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleแนวพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย