แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสุวร กาญจนมยูร
dc.date.accessioned2017-01-23T08:44:40Z
dc.date.available2017-01-23T08:44:40Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 33 ฉบับที่ 135 หน้า 61-63th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5016
dc.description.abstractคณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งความคิด โดยเนื้อหาสาระและลักษณะของวิชานี้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดได้หลาย ๆ วิธี แต่ละวิธีก็มีกระบวนการและรูปแบบแห่งการคิดอย่างมีระบบ จนทำให้เกิดความคิดรวบยอดหลักการทางคณิตศาสตร์และเกิดการคิดเป็นและคิดเร็วth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม โดยวิธีตั้งหารth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย