แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T10:49:58Z
dc.date.available2015-11-11T10:49:58Z
dc.date.issued2529
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/49
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ร่างกายของเรา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ห้า ปีพิมพ์ พ.ศ. 2529 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดระบบในร่างกาย ระบบอวัยวะในร่างกาย ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท พลังงานในร่างกายth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ร่างกายของเราth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 4-6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย