แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorศิริวรรณ ปัญศรีเจริญชัย
dc.date.accessioned2017-01-20T03:20:44Z
dc.date.available2017-01-20T03:20:44Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 33 ฉบับที่ 136 หน้า 72-75th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4996
dc.description.abstractMad Math เป็นเอกสารที่ดิฉันได้รวบรวมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย สร้างจุดที่จะดึงดูดความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น เร้าความรู้สึกสนุก ตื่นเต้น กระหายที่จะปฏิบัติ พร้อมที่จะเผชิญและแก้ปัญหาth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleคณิตปริศนา เรืองแสงth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย