แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโอมอนันต์ มณีโชติ
dc.date.accessioned2017-01-19T07:50:45Z
dc.date.available2017-01-19T07:50:45Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 33 ฉบับที่ 136 หน้า 32-34th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4983
dc.description.abstractเคยสังเกตไหมว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิ ฤดูกาล การเคลื่อนไหวของเปลือกโลก รวมทั้งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เหตุการณ์หลายอย่างคล้ายกับเรื่องราวในภาพยนตร์ ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงเราจะทำอย่างไร การให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleภาวะโลกร้อน แค่ความเปลี่ยนแปลงหรือภัยใกล้ตัวth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย