แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสุทธิดา บุญทวี
dc.contributor.authorสิทธิกร สุมาลี
dc.contributor.authorวิภารัตน์ แสงจันทร์
dc.date.accessioned2017-01-13T04:36:45Z
dc.date.available2017-01-13T04:36:45Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 45 ฉบับที่ 203 หน้า 35-39th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4973
dc.description.abstractอะไรคือปัจจัยที่ทำให้การศึกษาของนิวซีแลนด์มีคุณภาพติดอันดับต้น ๆ ของโลก ข้อมูลหนึ่งที่สะท้อนคำตอบนี้คือ นิวซีแลนด์มีระบบการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งผลจากการประเมินในระดับมัธยมศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และประการสำคัญคือ นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตนเองสนใจได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา บทความนี้จะนำเสนอระบบการวัดและประเมินผลในระดับมัธยมศึกษาของนิวซีแลนด์ พร้อมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่อาจนำมาปรับใช้กับระบบการศึกษาของไทยได้th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleนิวซีแลนด์กับระบบการประเมินที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย