แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสินีนาฏ ทาบึงกาฬ
dc.date.accessioned2017-01-13T03:53:55Z
dc.date.available2017-01-13T03:53:55Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 45 ฉบับที่ 203 หน้า 3-6th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4966
dc.description.abstractสะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ในสหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนากระบวนการ หรือ ผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต และการดำเนินงานth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา พัฒนานวัตกรรมใหม่ ท้าทายสู่งานอาชีพth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย