แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-01-13T02:17:31Z
dc.date.available2017-01-13T02:17:31Z
dc.date.issued2559-09-10
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4964
dc.identifier.urihttp://emagazine.ipst.ac.th/202/
dc.description.abstractด้วยความมุ่งมั่นปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักพิจารณาสิ่งแวดล้อมในองค์รวม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ภายใต้โครงการสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จนเป็นที่มาของรางวัลดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม ติดตามบทสัมภาษณ์ ครูชุมพล ชารีแสน ที่จะขอแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อวงการสะเต็มศึกษาth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4963
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4962
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4961
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4960
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4959
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4958
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4957
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4956
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4955
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4954
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4953
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4952
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4951
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4950
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4949
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 202 กันยายน - ตุลาคม 2559th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย