แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorภิญญดา กลับแก้ว
dc.contributor.authorอัมริสา จันทนะศิริ
dc.date.accessioned2017-01-05T07:09:33Z
dc.date.available2017-01-05T07:09:33Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 202 หน้า 22-26th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4954
dc.description.abstractกิจกรรม "ดินแดนหลากสี" มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาการเลือกจำนวนสีเพื่อใช้ระบายภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สังเกตผลของการทำกิจกรรม และสร้างข้อความคาดการณ์ จนนำไปสู่การพบทฤษฎีบทบาททางคณิตศาสตร์ชื่อ "ทฤษฎีบทสี่สี"th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleดินแดนหลากสีth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย