แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorนพรัตน์ ศรีเจริญ
dc.contributor.authorประวีณา ติระ
dc.date.accessioned2017-01-05T07:03:16Z
dc.date.available2017-01-05T07:03:16Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 202 หน้า 15-18th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4952
dc.description.abstractสสวท. ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการผสมสีในหัวเรื่อง "สีกับความคิดสร้างสรรค" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์จะให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสังเกต การมีความคิดสร้างสรรค์ การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งจะเปิดโลกอาชีพให้แก่นักเรียนth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleการผสมสีในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ (ตอนที่ 1)th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย