แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสินีนาฏ ทาบึงกาฬ
dc.date.accessioned2017-01-05T04:03:33Z
dc.date.available2017-01-05T04:03:33Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 201 หน้าth_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4944
dc.description.abstractในการอบรมครั้งนี้มีนักวิทยาศาสตร์จากองค์การ NASA สหรัฐอเมริกา และนักวิทยาศาสตร์จากโครงการ GLOBE จากประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาทิ ไทย ศรีลังกา และใต้หวัน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักวิธีดำเนินการ วิธีการตรวจวัด และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleGLOBE STEM Train-The-Trainer Workshop สร้างวิทยากรรุ่นใหม่สู่การวิจัยสิ่งแวดล้อมth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย