แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorทัศนีย์ กรองทอง
dc.date.accessioned2017-01-05T03:20:11Z
dc.date.available2017-01-05T03:20:11Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 201 หน้า 29-33th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4939
dc.description.abstractการเขียนโปรแกรมเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีการคิดที่มีเหตุผล เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างงานที่ดีให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งในปัจจุบัน และเรียนรู้แบบยั่งยืนในอนาคตได้th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleเริ่มต้นสอนการเขียนโปรแกรมง่ายนิดเดียวth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย