แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโช สาลีฉัน
dc.date.accessioned2016-12-26T08:38:16Z
dc.date.available2016-12-26T08:38:16Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 33 ฉบับที่ 137 หน้า 79-82th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4930
dc.description.abstractแท่นหมุนสำหรับทดลองในวิชาแสงที่ได้ออกแบบนี้เป็นเครื่องมือสำหรับทดลองและสาธิตในวิชาแสงเรื่องกฎการสะท้อนของแสง กฎการหักเหของแสง การสะท้อนรวบยอดหรือการสะท้อนกลับหมด (Total Reflection) ของแสงในตัวกลาง การวัดมุมเบี่ยงเบนของแสง การวัดมุมวิกฤตของตัวกลางโปร่งใส และค่าดัชนีหักเหของตัวกลางโปร่งใส การวัดมุมปริซึมสามเหลี่ยมและหลักการของรีแฟรกโตมิเตอร์ (Refractometer)th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleการสร้างแท่นหมุนสำหรับทดลองในวิชาแสง : กฏการสะท้อนและกฏการหักเหของแสงth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย