แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorพงษ์ชัย ศรีพันธ์ุ
dc.date.accessioned2016-12-26T07:11:38Z
dc.date.available2016-12-26T07:11:38Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 33 ฉบับที่ 137 หน้า 53-56th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4924
dc.description.abstractปัจจุบัน... ครูที่สอนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือต่างจังหวัด ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาอบรมหรือมาเรียนรู้เพิ่มเสริมความรู้ถึงกรุงเทพฯอีกต่อไป เพราะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ดังจะเห็นได้จากเมื่อปีที่ผ่านมา สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาของ สสวท. ได้จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 - มีนาคม พ.ศ. 2547th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleครูดาวเทียมth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย