แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
dc.date.accessioned2016-12-21T04:38:02Z
dc.date.available2016-12-21T04:38:02Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 33 ฉบับที่ 138 หน้า 79th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4912
dc.description.abstractเว็บช่วยสอนg Geo-Guide เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการสนันสนุนจากมูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งประเทศเยรมนี ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลไว้มากกว่า 300 รายการg Digital Library for Earth System Education เว็บไซต์นี้เปรียบเสมือนห้องสมุดดิจิทัลสำหรับการศึกษาระบบของโลกg Geographic Data in Education เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปละปฐพีวิทยาth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleเว็บช่วยสอนth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย