แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสมศรี ตั้งมงคลเลิศ
dc.date.accessioned2016-12-21T04:09:31Z
dc.date.available2016-12-21T04:09:31Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 33 ฉบับที่ 138 หน้า 76-78th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4911
dc.description.abstractภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้ทำให้ความต้องการพลเมืองที่มีความสามารถในการสืบค้นสารสนเทศ วิเคราะห์ และจัดการสารสนเทศ มีความสามารถในการใช้สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนสร้างองค์ความรู้และผลผลิตทางวัฒนธรรมใหม่ ความรู้บางเรื่องในปัจจุบันอาจเป็นเรื่องล้าสมัย เนื่องจากมีการค้นพบใหม่ ดังนั้นนักเรียนจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleอินเทอร์เน็ตและการเรียนการสอนth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย