แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโช สาลีฉัน
dc.date.accessioned2016-12-21T04:00:21Z
dc.date.available2016-12-21T04:00:21Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 33 ฉบับที่ 138 หน้า 72-75th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4910
dc.description.abstractในตอนที่แล้วได้แสดงวิธีการสร้างแท่นหมุนสำหรับทดลองในวิชาแสง และได้นำมาใช้กับการทดลองเรื่องกฏการสะท้อนและกฏการหักเหของแสง ในตอนนี้ได้เพิ่มการทดลองสำหรับวัดมุมของปริซึม การวัดมุมเบี่ยงเบน (D) และมุมเบี่ยงเบนน้อยที่สุดของปริศึมสามเหลี่ยมและการทดลองเรื่องการสะท้อนรวบยอด และการวัดมุมวิกฤตสำหรับตัวกลางเป็นของแข็งและตัวกลางที่เป็นของเหลวth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleการสร้างแท่นหมุนสำหรับทดลองในวิชาแสง ตอนการวัดมุมต่าง ๆ การสะท้อนกลับth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย