แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorขจิต เมตตาเมธา
dc.date.accessioned2015-11-15T11:12:15Z
dc.date.available2015-11-15T11:12:15Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 36 ฉบับที่ 152 หน้า 15-17th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/489
dc.description.abstractสาระการออกแบบและเทคโนโลยีเป็นสาระใหม่ที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการของตนเองหรือู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างและใช้สิ่งของ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleกิจกรรมสาระการออกแบบและเทคโนโลยีกับการพัฒนาผู้เรียนth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย