แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorจันทร์จิรา สินทนโยธิน
dc.date.accessioned2016-12-06T02:56:01Z
dc.date.available2016-12-06T02:56:01Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 33 ฉบับที่ 138 หน้า 24-27th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4895
dc.description.abstractศูนย์นาโนเทคโนเทคโนยี (ศน.) หรือ NANOTEC เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งมีที่ทำการอยู่ที่อุทยานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleแนะนำศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย