แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-11-21T03:21:24Z
dc.date.available2016-11-21T03:21:24Z
dc.date.issued2519
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4887
dc.description.abstractหนังสือแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เล่มสอง ตามร่างหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2516 พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2519 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ เรื่องภาคตัดกรวย เรื่องเวคเตอร์ เรื่องตีโกณมิติและการประยุกต์ และเรื่องจำนวนเชิงซ้อนth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมตอนปลาย เล่มสอง โครงการดำเนินการสอนวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๗th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย