แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-11-21T03:17:06Z
dc.date.available2016-11-21T03:17:06Z
dc.date.issued2525
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4886
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559167/
dc.description.abstractหนังสือประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาการและกิจกรรมเสนอแนะ แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เกมและปัญหาทางคณิตศาสตร์ เฉลยคำตอบth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 1th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย