แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-11-18T08:00:12Z
dc.date.available2016-11-18T08:00:12Z
dc.date.issued2526
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4877
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559158/
dc.description.abstractหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 5 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวนและตัวเลข เรื่องระบบจำนวนเต็ม เรื่องพื้นที่ เรื่องความเท่ากันทุกประการ และเรื่องเศษส่วนและทศนิยมth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง เล่มหนึ่งth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 2th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย