แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-11-18T07:33:27Z
dc.date.available2016-11-18T07:33:27Z
dc.date.issued2526
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4876
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559157/
dc.description.abstractหนังสือแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ เรื่องเส้นตรงและมุม เรื่องสมการ เรื่องคู่ลำดับและกราฟ และเรื่องจำนวนเต็มลบth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง เล่มสองth_TH
dc.typeบทความth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 1th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย