แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-11-16T03:01:09Z
dc.date.available2016-11-16T03:01:09Z
dc.date.issued2540
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4858
dc.description.abstractหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 015 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 5 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลำดับและอนุกรม เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน และเรื่องการอินทิเกรตth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค015 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย