แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-11-15T03:28:47Z
dc.date.available2016-11-15T03:28:47Z
dc.date.issued2529
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4849
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 311 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2529 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเลขยกกำลัง เรื่องพหุนาม เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส เรื่องจำนวนจริง เรื่องวงกลม เรื่องสมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เรื่องระบบสมการเชิงเส้น และเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค311 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 3th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย