แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-11-15T03:02:18Z
dc.date.available2016-11-15T03:02:18Z
dc.date.issued2536
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4845
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชา ค 204 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการและอสมการ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ เรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิว เรื่องเส้นขนาน เรื่องการนำเสนอข้อมูล เรื่องความคล้าย และเรื่องกราฟth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียน ค204 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 2th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย