แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-11-15T02:28:33Z
dc.date.available2016-11-15T02:28:33Z
dc.date.issued2536
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4841
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559124/
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชา ค 102 คณิตศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการ เรื่องคู่อันดับและกราฟ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ เรื่องการนำเสนอข้อมูล และเรื่องจำนวนเต็มลบth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียน ค102 คณิตศาสตร์2 ชั้นมัยธยมศึกษาปีที่หนึ่งth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 1th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย