แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-11-15T02:10:28Z
dc.date.available2016-11-15T02:10:28Z
dc.date.issued2539
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4840
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559122/
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชา ค 101 คณิตศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 10 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเขียนตัวเลขแทนจำนวน เรื่องสมบัติของจำนวนนับ เรื่องทศนิยม เรื่องเส้นตรงและมุม เรื่องเศษส่วน และเรื่องความยาว พื้นที่ และปริมาตรth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียน ค101 คณิตศาสตร์1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 1th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย