แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-11-15T02:04:23Z
dc.date.available2016-11-15T02:04:23Z
dc.date.issued2527
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4839
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559121/
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 101 และ ค 102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2527 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเขียนตัวเลขแทนจำนวน เรื่องคุณสมบัติของจำนวนนับ เรื่องทศนิยม เรื่องการวัดและการประมาณ เรืองเศษส่วน เรื่องสมการ เรื่องคู่อันดับและกราฟ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ เรื่องเส้นตรงและมุม เรื่องความยาว พื้นที่ และปริมาตร เรื่องการนำเสนอข้อมูล และเรื่องจำนวนเต็มลบth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค101 และ ค102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 1th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย