แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโกสุม กรีทอง
dc.date.accessioned2016-11-02T07:57:10Z
dc.date.available2016-11-02T07:57:10Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 34 ฉบับที่ 140 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2549 หน้า 36 - 39th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4801
dc.description.abstractหนึ่งในบรรดาความท้าทายของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาไม่ว่าจะเป็นคุณครูมือใหม่ กลางเก่ากลางใหม่ หรือคุณครูรุ่นเก๋าหลายต่อหลายท่าน ก็คือ การทำให้นักเรียนมีความคิดรวบยอด และในขณะเดียวกันความคิดนี้ก็สร้างความเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาสาระอื่นๆ ด้วย การที่คุณครูผู้สอนกลัวว่านักเรียนเรียนไม่เข้าใจ และมุ่งเน้นการสอนเนื้อหาและขั้นตอนวิธีการเป็นหลักนั้น ทำให้ส่วนของทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์จึงถูกละเลยไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ และประโยคยอดฮิตของครูคือ "ไม่รู้ว่าจะเชื่อมโยงอย่างไรและตรงไหน"th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleกลยุทธ์แก้ปัญหากับการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย