แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorอัมพร ม้าคนอง
dc.date.accessioned2016-11-02T07:43:35Z
dc.date.available2016-11-02T07:43:35Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 34 ฉบับที่ 140 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2549 หน้า 34 - 35th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4800
dc.description.abstractในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นมาในอดีตค่อนข้างมาก จากที่เคยเน้นการเรียนรู้เนื้อหาสาระเป็นการเน้าทักษะและกระบวนการ และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ร่วมด้วย การให้ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นหลายประการth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จากแนวคิดสู่ปฏิบัติth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย