แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorนิพนธ์ ทรายเพชร
dc.date.accessioned2016-11-02T07:38:50Z
dc.date.available2016-11-02T07:38:50Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 34 ฉบับที่ 140 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2549 หน้า 22 - 25th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4799
dc.description.abstractแรงโน้มถ่วง เป็นแรงธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแรงระยะยาว หมายความว่า แม้ระยะระหว่างกันจะยาวมากเช่น โลกกับดวงอาทิตย์ก็ยังมีแรงนี้อยู่ ส่วนแรงธรรมชาติอีก 2 แรง เป็นแรงระยะสั้น มีอยู่ภายในนิวเคลียสของธาตุ (ส่วนที่เป็นแก่นกลางของอะตอม) ได้แก่ แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม (strong nuclear force) ซึ่งเป็นแรงดึงดูดระหว่างโปรตอนกันนิวตรอนภายในนิวเคลียสของอะตอม หรือแรงดึงดูดระหว่างควาก์ภายในโปรตอน หรือภายในนิวตรอน และแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน (weak nuclear force) ซึ่งเป็นแรงดึงดูดที่เกี่ยวข้องกับการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ส่วนแรงแม่เหล็กไฟฟ้าหรือขั้วแม่เหล็กเป็นทั้งแรงดึงดูด (ระหว่างประจุต่างกัน หรือต่างขั้วกัน) และแรงผลัก (ระหว่างประจุไฟฟ้าที่เหมือนกัน หรือขั้วแม่เหล็กที่เหมือนกัน) เช่น แรงระหว่างนิวเคลียสประขุบวกกับอิเล็กตรอนประจุลบ เป็นแรงไฟฟ้าที่ทำให้อิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสกลายเป็นอะตอมของธาตุth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectแรงโน้มถ่วงth_TH
dc.titleแรงโน้มถ่วงth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย