แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-28T08:22:25Z
dc.date.available2016-10-28T08:22:25Z
dc.date.issued2539
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4414
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559120/
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 031 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พิมพ์ครั้งที่ 7 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2539 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแผนภูมิสายาน เรื่องเลขยกกำลัง เรื่องสมบัติของจำนวนนับ เรื่องทศนิยม เรื่องการประมาณค่า เรื่องการสร้าง เรื่องเศษส่วน และเรื่องสมุดส่วนth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค031 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนต้นth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย