แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-28T07:54:53Z
dc.date.available2016-10-28T07:54:53Z
dc.date.issued2536
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4411
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค 012 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม เรื่องสมการกำลังสอง เรื่องพาราโบลา เรื่องระบบสมการ เรื่องความน่าจะเป็น และเรื่องสถิติth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค012 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนต้นth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย