แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-28T07:22:39Z
dc.date.available2016-10-28T07:22:39Z
dc.date.issued2534
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4408
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559114/
dc.description.abstractหนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 3 ชอพ 1603 1604 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกราฟ เรื่องกราฟของฟังก์ชันไซน์ เรื่องจำนวนเชิงซ้อน เรื่องเรขาคณิตเบื้องต้น เรื่องพื้นที่และปริมาตร และเรื่องสถิติth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 3 ชอพ 1603 - 1604 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย