แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-28T06:55:21Z
dc.date.available2016-10-28T06:55:21Z
dc.date.issued2534
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4406
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559112/
dc.description.abstractหนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 1 ชอพ 1601 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนและทศนิยม เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน เปอร์เซ็นต์ และการแปรผัน และเรื่องตรีโกณมิติth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เล่ม 1 ชอพ1601th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย