แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-28T06:43:43Z
dc.date.available2016-10-28T06:43:43Z
dc.date.issued2525
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4405
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559111/
dc.description.abstractหนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 4 สค 221 และ สค 222 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตรีโกณมิติ เรื่องลอการิทึม เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ เรื่องกราฟของฟังก์ชันไซน์ และจำนวนเชิงซ้อนth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครูคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 4 สค221และสค222th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย