แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-28T06:33:06Z
dc.date.available2016-10-28T06:33:06Z
dc.date.issued2525
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4404
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559110/
dc.description.abstractหนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุสาหกรรม 3 สค 211 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมการ เรื่องลอการิทึม เรื่องกราฟ และเรื่องสถิติth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครูคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3 สค211th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย