แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-28T06:30:39Z
dc.date.available2016-10-28T06:30:39Z
dc.date.issued2524
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4403
dc.description.abstractหนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2 สค 121 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเรขาคณิตเบื้องต้น เรื่องพื้นที่และปริมาตร และเรื่องเลขยกกำลังและเสิร์ดth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครูคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 2 สค121th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย