แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorวัฒนา เฉียงเหนือ
dc.date.accessioned2016-10-28T06:20:06Z
dc.date.available2016-10-28T06:20:06Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 34 ฉบับที่ 141 มีนาคม - เมษายน 2549 หน้า 80 - 82th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4401
dc.description.abstractคอลัมน์มุมความคิดในฉบับนี้เสนอการติดตามความเคลื่อนไหวของการทดลองใช้หลักสูตร ฯ ที่ สสวท. กำลังวิจัยนำร่องทดลองใช้ เนื่องจากความต้องการให้คนไทยทุกคนมีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่ ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างมีระบบ และมีการวิเคราะห์กลั่นกรองอย่างดีตั้งแต่เยาว์วัย พร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนและยั่งยืน แต่ก้าวทันวิวัฒนาการของโลกth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleอ. สุคนธ์ทิพย์ ขวัญแก้ว ครูดอยผู้ร่วมบุกเบิกหลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐาน เรียนรู้มิติสัมพันธ์ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย