แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสมนึก บุญพาไสว
dc.date.accessioned2016-10-28T05:59:04Z
dc.date.available2016-10-28T05:59:04Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 34 ฉบับที่ 141 มีนาคม - เมษายน 2549 หน้า 67 - 70th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4398
dc.description.abstractด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาการะบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่ต้องการความละเอียด ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของชิ้นงาน ความน่าเชื่อถือ และความยืดหยุ่นในกระบวนการ เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตได้แก่ CAD/CAM/CAE และ CNC บทความนี้ได้แนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleCAD/CAM/CAE/CNC กับอุตสาหกรรมการผลิตth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย