แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-28T04:49:04Z
dc.date.available2016-10-28T04:49:04Z
dc.date.issued2532
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4388
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559108/
dc.description.abstractหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ช่างอุสาหกรรม 4 สค 222 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2532 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตรีโกณมิติ เรื่องลอการิทึม เรื่องกราฟของฟังก์ชันไซน์ และเรื่องจำนวนเชิงซ้อนth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 4 สค222th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย