แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-28T04:00:04Z
dc.date.available2016-10-28T04:00:04Z
dc.date.issued2534
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4379
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559105/
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช่างอุสาหกรรม เล่ม 4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ปรับปรุง พุทธศักราช 2533 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเซต เรื่องอสมการและค่าสัมบูรณ์ เรื่องความสัมพันธ์ และเรื่องฟังก์ชันth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 4 ชอพ 1605 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย