แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-28T03:31:18Z
dc.date.available2016-10-28T03:31:18Z
dc.date.issued2535
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4378
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559104/
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช่างอุสาหกรรม เล่ม 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ปรับปรุง พุทธศักราช 2533 พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนและทศนิยม เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน เปอร์เซ็นต์ และการแปรผัน และเรื่องตรีโกณมิติth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 1 ชอพ 1601 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย