แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-28T02:58:51Z
dc.date.available2016-10-28T02:58:51Z
dc.date.issued2532
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4376
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559102/
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช่างอุสาหกรรม 1 สค 111 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 (และใช้กับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนรายวิชานี้) พิมพ์ครั้งที่ 6 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2532 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนและทศนิยม เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน เปอร์เซ็นต์ และการแปรผัน และเรื่องตรีโกณมิติth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม1 สค111 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย