แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-28T02:45:35Z
dc.date.available2016-10-28T02:45:35Z
dc.date.issued2538
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4375
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 4 ชพพ 1604 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2538 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลำดับและอนุกรม เรื่องเลขยกกำลัง เรื่องลอการิทึม เรื่องมูลค่าของเงิน และเรื่องการซื้อขายในระบบผ่อนชำระth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม4 ชพพ1604 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย